Kreditno posredovanje

Tvrtka Starling projekt d.o.o., ima odobrenje Hrvatske narodne banke; Broj EZKP-56/1-1-091/23-SL-BV, od 03.srpnja 2023. godine za usluge 
stambenog potrošačkog kreditiranja te odobrenje Ministarstva financija; Klasa: UP/1-450-06/23-01/27 URBROJ: 513-06-03-23-3 od 14.srpnja 
2023. godine za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja.

Tvrtka Starling projekt d.o.o., zastupana po direktoru, Tinu Palanoviću u ulozi licenciranog kreditnog posrednika, pruža svojim klijentima besplatnu
uslugu kreditnog posredovanja kod Privredne banke Zagreb, za stambene i gotovinske kredite.

Tvrtka Starling projekt d.o.o. ne pruža savjetodavne usluge.

Opće informacije PBZ:
https://www.pbz.hr/gradjani/stambeni-krediti/stambeni-krediti.html

https://www.pbz.hr/gradjani/nenamjenski-krediti/nenamjenski-kredit.html